ГоловнаПольові дослідженняЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ФАБІАН, СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РЕГОПЛАНТ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ РИЗОБОФІТУ У ПОСІВАХ СОЇ

СтаттіМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра біології

 

Результати проведених досліджень

за темою:

«МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ТА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ФАБІАН, СТИМУЛЯТОРА РОСТУ РЕГОПЛАНТ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ РИЗОБОФІТУ У ПОСІВАХ СОЇ»

  

 

Проректор з наукової та інноваційної діяльності                   Карпенко В.П.

Виконавець НДР                                                                  Івасюк Ю.І.

Науковий керівник, доктор с.-г. наук, професор                    Грицаєнко З.М.

Умань-2016

 

1. Динаміка формування кількості і маси бульбочок на кореневій системі сої за використання гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант і мікробіологічного препарату Ризобофіт

 (середнє за роки досліджень)

Варіант досліду

Фаза розвитку рослин

бутонізації

цвітіння

наливу бобів

Без застосування препаратів

(контроль І)

13/0,22*

18/0,56

30/1,67

Ручні прополювання упродовж вегетаційного періоду (контроль ІІ)

16/0,25

29/0,78

33/1,82

Регоплант 50 мл/га

19/0,38

32/0,88

42/1,95

Фабіан 90 г/га

12/0,34

23/0,79

34/1,80

Фабіан 100 г/га

10/0,33

20/0,76

32/1,73

Фабіан 110 г/га

 9,0/0,31

19/0,74

30/1,70

Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

18/0,37

26/0,85

37/1,90

Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

15/0,36

24/0,82

36/1,85

Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

13/0,35

22/0,80

34/1,81

Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т (фон)

25/0,45

36/0,93

51/2,30

Фон + Регоплант 50 мл/га

29/0,50

39/1,04

54/2,40

Фон + Фабіан 90 г/га

23/0,41

33/0,89

39/1,99

Фон + Фабіан 100 г/га

19/0,40

30/0,84

37/1,93

Фон + Фабіан 110 г/га

17/0,39

28/0,81

35/1,90

Фон + Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

27/0,44

35/0,95

44/2,23

Фон + Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

24/0,42

34/0,91

41/2,20

Фон + Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

20/0,40

31/0,90

39/2,12

У фазу бутонізації сої кількість спонтанних бульбочок на кореневій системі рослин у контролі І (без застосування препаратів) складала 13 шт./рослину, їх маса – 0,22 г, у варіанті з проведенням упродовж всієї вегетації ручних прополювань (контроль ІІ) − 16 шт./рослину, маса – 0,25 г. Разом з тим обприскування посівів регулятором росту рослин Регоплант забезпечило зростання кількості бульбочок на кореневій системі до 19 шт./рослину, що на 6 шт. перевищувало контроль І.

За внесення у посівах сої гербіциду Фабіан кількість бульбочок на коренях сої із наростанням норм препарату до 110 г/га у порівнянні з контролем І зменшувалась, проте їх маса збільшувалась і перевищувала показники в контролі І на 0,12; 0,11 і 0,09 г. За сумісного внесення в посівах сої різних норм гербіциду Фабіан із регулятором росту рослин Регоплант кількість бульбочок на кореневій системі рослин зростала у порівнянні до контролю І на 5,0−2,0 шт./рослину, а їх маса – на 0,15−0,13 г.

Застосування на фоні передпосівної обробки насіння сої Ризобофітом і Регоплантом гербіциду Фабіан у нормах 90−110 г/га забезпечило формування у порівнянні з контролем І на 10,0−4,0 шт./рослину більшої кількості бульбочок, перевищення маси яких складало 0,19−0,17 г. Найактивніше наростання бульбочок простежувалось у варіантах з внесенням гербіциду Фабіан 90−110 г/га сумісно із регулятором росту рослин Регоплант на фоні передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом Ризобофіт із Регоплантом, де їх кількість перевищувала контроль І на 14,0−7,0 шт./рослину, а маса – на 0,22−0,18 г. Очевидно, що застосування для передпосівної обробки насіння регулятора росту рослин сприяє більш активному наростанню кореневої системи, яка створює додаткову площу для колонізації її інтродукованими мікроорганізмами. У цілому це сприяє стимулюванню ростових процесів рослин сої, завдяки яким на кореневій системі формується більша кількість бульбочок.

Застосування гербіциду Фабіан у нормах 90–110 г/га з Регоплантом забезпечило збільшення числа бульбочок на кореневій системі сої та їх маси відповідно на 8,0–4,0 шт./рослину та 0,29–0,24 г. Проте найактивніше формування симбіотичного апарату сої у фазу бутонізації рослин було відмічено за використання гербіциду Фабіан по фону (обробка перед сівбою насіння сої сумішшю Ризобофіт + Регоплант) в суміші з Регоплантом. Таке поєднання препаратів забезпечило збільшення числа бульбочок на кореневій системі сої у відношенні контролю І на 100–81 %, а їх маси – на 107–53 % відповідно.

2. Вміст леггемоглобіну в бульбочках сої у фазу цвітіння за дії різних норм гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант і мікробіологічного препарату Ризобофіт

(середнє за роки досліджень)

Варіант досліду

Фаза розвитку рослин

бутонізації

цвітіння

наливу бобів

Без застосування препаратів

(контроль І)

1,61

2,47

3,42

Ручні прополювання упродовж вегетаційного періоду (контроль ІІ)

2,37

3,63

3,95

Регоплант 50 мл/га

2,46

4,77

4,92

Фабіан 90 г/га

2,17

4,43

3,88

Фабіан 100 г/га

2,08

4,23

3,72

Фабіан 110 г/га

1,99

4,07

3,61

Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,28

5,15

4,88

Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,26

5,14

4,78

Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,21

5,13

4,62

Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т (фон)

2,75

9,03

8,62

Фон + Регоплант 50 мл/га

2,79

9,05

8,89

Фон + Фабіан 90 г/га

2,44

8,8

8,53

Фон + Фабіан 100 г/га

2,33

8,67

8,47

Фон + Фабіан 110 г/га

2,28

8,57

8,42

Фон + Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,69

9,1

8,73

Фон + Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,62

9,06

8,68

Фон + Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,56

8,89

8,63

 

Як показали наші дослідженнями, вміст леггемоглобіну в бульбочках у варіантах досліду з внесенням гербіциду Фабіан у нормах 90, 100 та 110 г/га у відношенні контролю І змінювався в незначній мірі, тоді як за внесення цих же норм гербіциду в сумішах з регулятором росту рослин Регоплант він перевищував показник  контролю І на 2,68; 2,67 і 2,66 мг/г сирої речовини.

Застосування передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом Ризобофіт у суміші з регулятором росту рослин Регоплант забезпечило зростання вмісту леггемоглобіну у бульбочках рослин сої до 9,03 мг/г сирої речовини, при 2,47 мг/г сирої речовини у контролі І.

Застосування Фабіану в нормах 90−110 г/га по фону (обробка насіння перед сівбою сумішшю Ризобофіт + Регоплант) зумовило зростання в бульбочках сої вмісту леггемоглобіну відносно контролю І на 6,53–6,10 мг/г сирої речовини, тоді як сумісне внесення цих же норм гербіциду Фабіан з регулятором росту рослин Регоплант по даному фону забезпечило перевищення показників контролю І на 6,63–6,42 мг/г сирої речовини. 

 

3. Чисельність ризосферних азотфіксувальних бактерій роду Azotobacter в посівах сої за використання гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант і мікробіологічного препарату Ризобофіт

(10 доба після обробки посівів гербіцидом і регулятором росту рослин)

Варіант досліду

Кількість оброслих колоніями грудочок ґрунту, шт.

Середнє за три роки

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Без застосування препаратів

(контроль І)

47

44

46

45

Ручні прополювання упродовж вегетаційного періоду (контроль ІІ)

49

46

48

47

Регоплант 50 мл/га

49

48

49

48

Фабіан 90 г/га

34

29

30

31

Фабіан 100 г/га

33

28

29

30

Фабіан 110 г/га

29

25

27

27

Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

38

33

36

35

Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

36

32

34

34

Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

35

31

32

32

Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т (фон)

50

49

49

49

Фон + Регоплант 50 мл/га

49

49

48

48

Фон + Фабіан 90 г/га

42

38

40

40

Фон + Фабіан 100 г/га

40

37

38

38

Фон + Фабіан 110 г/га

39

35

37

37

Фон + Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

45

42

44

43

Фон + Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

44

41

43

42

Фон + Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

43

40

39

40

Аналіз одержаних результатів засвідчив, що зі збільшенням норми внесення гербіциду Фабіан кількість бактерій роду Azotobacter в ризосфері сої у порівнянні з контролем І зменшувалась. Так, на 10˗ту добу обробки посів сої гербіцидом Фабіан у нормах 90, 100 та 110 г/га у 2013 році спостерігалось зниження чисельності бактерій роду Azotobacter до контролю І на 13, 14 і 18 шт.; 15, 16 і 19 шт. оброслих колоніями грудочок – у 2014 році та 16, 17 і 19 шт. – у 2015 році.

За сумісного застосування гербіциду Фабіан з регулятором росту рослин Регоплант кількість оброслих колоніями бактерій грудочок ґрунту знижувалась до контрольного варіанту І на 9, 11 та 12 шт. (2013 р.); 11, 12 і 13 шт. (2014 р.) та 10, 12 і 14 шт. (2015 р.). Застосування ручних прополювань посівів та внесення по сходах регулятора росту рослин Регоплант забезпечило впродовж 2013–2015 рр. активізацію росту бактерій роду Azotobacter у порівнянні з контролем І на 4–5 %.

Передпосівна обробка насіння сої мікробіологічним препаратом Ризобофіт у поєднанні з регулятором росту рослин Регоплант сприяла обростанню грудочок ґрунту колоніями бактерій роду Azotobacter на рівні 49−50 шт. Посходове внесення гербіциду Фабіан 90˗110 г/га на фоні передпосівної обробки насіння сої Ризобофітом і Регоплантом дещо знижувало колонізаційну активність бактерій роду Azotobacter, що виражалось у зменшенні кількості оброслих грудочок на 5−8 шт. (2013 р.), 6−9 шт. (2014 р.) та 6−9 шт. (2015 р.).

Сумісне внесення гербіциду Фабіан у мінімальній нормі з регулятором росту рослин Регоплант по фону виявляло оптимальний вплив на розвиток бактерій роду Azotobacter, де зниження кількості оброслих колоніями грудочок ґрунту відповідно до контролю І у середньому за роки досліджень складало 2 шт. або 4 %.

4. Урожайність сої за дії різних способів застосування гербіциду Фабіан, регулятора росту рослин Регоплант та мікробіологічного препарату Ризобофіт

Варіант досліду

Урожайність, т/га

Прибавка до контролю І, т/га

 

 

Без застосування препаратів (контроль І)

1,36

-

Ручні прополювання упродовж вегетаційного періоду (контроль ІІ)

1,92

0,56

Регоплант 50 мл/га

1,8

0,44

Фабіан 90 г/га

2,09

0,73

Фабіан 100 г/га

1,96

0,6

Фабіан 110 г/га

1,94

0,58

Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,12

0,76

Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,08

0,72

Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,07

0,73

Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл\т (фон)

1,78

0,42

Фон  + Регоплант 50 мл/га

2,0

0,64

Фон  + Фабіан 90 г/га

2,1

0,65

Фон  + Фабіан 100 г/га

2,06

0,7

Фон  + Фабіан 110 г/га

2,04

0,68

Фон  + Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,31

0,95

Фон + Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,24

0,88

Фон  + Фабіан 110 г/га + Регоплант 50 мл/га

2,2

0,84

Аналіз показників врожайності сої показав при відсутності допосівної обробки насіння найвищий показник був зафіксований при сумісному застосуванні гербіциду Фабіан у нормі 90 г/га та регулятора росту рослин Регоплант, і склав 2,12 т/га з прибавкою до врожаю 0,76 т/га. У варіантах сумісного застосування гербіциду з регулятором росту рослин на фоні передпосівної обробки біологічно-активними речовинами урожайність становила 2,31; 2,24 і 2,2 т/га відповідно до норм препаратів.

Незначну прибавку врожаю було зафіксовано на варіанті із застосування регулятора росту рослин Регоплант, лише 0,44 т/га при відсутності допосівної обробки насіння та 0,64 т/га на фоні передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом Ризобофіт та РРР Регоплант.

Рівень врожаю за дії гербіциду у нормах 100 і 110 г/га  в порівнянні до норм препарату 90 г/га був нижчим, це можна пояснити стресовою дією цих норм гербіциду на рослини. За роки досліджень найвищу прибавку врожаю зерна сої до контролю І забезпечив варіант Фабіан 90 г/га + Регоплант на фоні суміші мікробіологічного препарату Ризобофіт з регулятором росту рослин Регоплант, що складало 0,95 т/га та узгоджується з даними мікробіологічної активності посівів. Збільшення урожайності на фоні обробки насіння сумішшю мікробіологічного препарату Ризобофіту з рістрегулятором спостерігалось у всіх варіантах застосування досліджуваних норм гербіциду Фабіан як окремо так і сумісно з РРР Регоплант у порівнянням із варіантами де обробка насіння не застосовувалась.