СтаттіСоя

Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні сої. 

Соя належить до найбільш цінних білково-олійних культур світового землеробства. В її насінні міститься близько 40% білка і 20% жирів. Завдяки великому народногосподарському значенню посівні площі під соєю в Україні збільшуються. Дослідження показали, що поряд з проведенням основних заходів для підвищення врожайності, вагомим резервом збільшення виробництва сої є застосування нових регуляторів росту рослин і біопестицидів.

Варіант 1:

Обробка регулятором росту Стимпо. Передпосівна обробка насіння спільно з протруйником. Норма витрати - 25 мл в 10 л робочого розчину на 1 т насіння. Обприскування посівів. Норма витрати - 20 мл в 250-300 л робочого розчину на 1 га посівів. 

Варіант 2:

Обробка регулятором росту Регоплант. Передпосівна обробка насіння. Інкрустація насіння спільно з протруйником або напівсухе протравлення. Норма витрати - 250 мл в 10 л робочого розчину на 1 т насіння. Обприскування посівів у фазі бутонізації - початку цвітіння або одночасно з фітосанітарною обробкою. Норма витрати - 50 мл в 250-300 л води на 1 га посівів.

Обробка регулятором росту Регоплант. Детальніше. 

 

 

Технологія вирощування сої за умов комплексного застосування Ризогуміну та Біолану. 

При вирощуванні сої за інтенсивною технологією велике значення має правильний підбір мікробіологічних препаратів та біостимуляторів росту, строків і способів їхнього внесення, що забезпечує сприятливі умови для росту і розвитку культури, а звідси – формування високого врожаю.

Так, при застосуванні Ризогуміну в 2012 році отримано прибавку урожаю порівняно до контролю у межах 2,0 ц/га, при застосуванні Біолану прибавка становила – 2,2 ц/га. Найбільшою прибавка спостерігалась при сумісному застосуванні препаратів перед посівом сої. Тут прибавка становила 4,0 ц/га. Значний вплив на підвищення урожаю сої мали препарати при обробці насіння Ризогуміном і посівів Біоланом, що забезпечило прибавку у межах 3,3 ц/га (табл.)

 

 * гербіцид фірми «БАСФ АГ» Німеччина, д.в. Імазетапір, 100 г/л

 

 Економічна ефективність.

При застосуванні перед посівом сої ризогуміну отримано 2200 грн/га чистого прибукту, що забезпечило окупність додаткових витрат на його внесення у 5,4 рази, а рівень рентабельності збільшився до 63,4%. При цьому собівартість продукції знизилася у порівнянні з контролем до 183,6 грн. за 1 ц продукції. При застосуванні лише Біолану було отримано найвищу окупність витрат на внесення препарату, що була у межах 9,4 разів.

Найвищі показники економічної ефективності серед варіантів із застосуванням препаратів спостерігалися за умов спільного застосування Ригозуміну з Біоланом одночасно перед посівом, де чистий прибуток складав 2730 грн/га, а окупність додаткових витрат знаходилася у межах 6,6 разів. При цьому рівень рентабельності був найвищим серед варіантів досліджень і становив 77,1% при собівартості продукції 169,4 грн/га, що було найменшим серед варіантів досліду.

Результати польових випробувань біорегулятора Регоплант при вирощуванні сої у Південному степу України, 2014 р.

Варіант 

 Середня довжина кореневої системи, см

 площа листових пластинок, см2
 висота рослин, см2 урожай з рослини (маса бобів із зерна), г.
 Контроль (без обробки)  67,0  16,5  46,0  17,3
 Інокулянт, 770 мл/т  81,5  27,6  58,0  21,9
 Стимпо, 25 мл/т  86,3 30,2  61,5  36,8
 Регоплант, 250 мл/т  87,0  35,0  67,1  41,1
Інокулянт + Регоплант 95,8 26,9 70,0 55,9