Головнапро насСтаттіРегулятори росту рослин - нові біологічні добрива?!

СтаттіРегулятори росту рослин – нові біологічні добрива?!

 

Нові біологічні регулятори росту рослин Біолан, Радостим, Стимпо, Регоплант можна віднести до біологічних добрив?!

У 2012 році на VIII Міжнародній конференції «Сучасні концепції в сільському господарстві» (19-22 листопада, Київ) професор  Вольфганг Новик, директор Приватного інституту прикладної біотехнології «daRostim»  (Глаухау, Німеччина) представив програму Tandem 12/21 «Передумови і перспективи нової багаторічної програми для сільського господарства Німеччини: стабілізація біологічних характеристик родючості грунту і створення біологічного резерву елементів живлення».

В останні десятиліття в Німеччині, як і в деяких інших країнах Західної Європи, стабільні і якісні урожаї на сільськогосподарських полях досягалися лише завдяки внесенню у великих, не завжди обгрунтованих, об'ємах мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин. Однак, натомість, це стало однією з головних причин значного падіння біологічних показників родючості грунту. Зараз помітно зросла потреба в серйозних економічно і екологічно обгрунтованих концепціях вирощування сільськогосподарської продукції.

Застосування регуляторів росту рослин нового покоління (PHCs), які є комбінацією синтетичних або натуральних фітогормонів (Р) і синтетичних або натуральних гумінових кислот (Н), дає можливість зменшити об'єми хімічних добрив і засобів захисту рослин. Застосування такої комбінації навесні та восени стабілізує грунтову біологію. Запрошуємо наукові установи і практиків до довгострокової кооперації у рамках програми Tandem. www.darostim.de  

Програма Tandem розроблена за ініціативи Приватного інституту прикладної біотехнології daRostim (Німеччина). Концепція програми базується на результатах декількох багаторічних (2003-2013) наукових проектів, в яких брали участь більше сорока сільськогосподарських підприємств Німеччини і наукових інститутів Східної Європи. Партнерами у проекті, серед багатьох інших, є Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ (Київ), МНТЦ «Агробіотех» (Київ), Інститут сільськогосподарської мікробіології і агропромислового виробництва НААН України (Чернігів). 

В результаті 6-річних експериментів в 33 господарствах 2 земель Німеччини фахівцям Інституту daRostim за рахунок збільшення кількості азотфіксуючих і фосфатмобілізуючих бактерій, підвищення ефективності використання рослинами елементів живлення вдалося забезпечити зниження норм застосування хімічних добрив без зниження урожаю, з підвищенням його якості.

Нижче показано графік результатів використання регулятора росту Біолан та його ефективність при різних рівнях мінерального живлення при вирощуванні озимої пшениці (2008-2010 рр.).

 

 

 

 

Як видно з графіка, при внесенні мінеральних добрив у кількості N30P10K20 урожайність озимої пшениці становить 35 ц/га; при цій же кількості добрив і обробки насіння пшениці (20 мл/т) препаратом Біолан урожайність зростає до 40,3 ц/га, що дорівнює урожайності при внесенні лише добрив у кількості N90P30K60.

Таким чином, поєднання мінеральних добрив з регуляторами росту рослин дає можливість зменшити об'єми хімічних добрив і засобів захисту рослин, що істотно заощаджує кошти, вкладені у виробництво, і, що найголовніше, підвищує біологічні характеристики родючості грунту.

На знімку показано вплив препарату Біолан на мікрофлору грунту при вирощуванні ріпаку (аналіз зразків грунту проведено в Інституті мікробіології і вірусології НАН України (Київ) та Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН (Чернігів).

 

 

Микроорганізми в грунті, колоній на 1 г

Контроль

з РРР АБТ

Збільшення

Амілолітичні бактерії

2,6·106

3,9·106

+ 50 %

Фосфаторганічні

11,1·106

21,4·106

+ 93 %

Азотобактери

60

740

+ 1133 %

 

За рахунок чого ж відбувається збільшення мікроорганізмів у грунті? 

Щоб відповісти на це питання, пропонуємо подивитися таблицю порівняння хімічних і біологічних добрив:

 

 ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ДОБРИВ

ХІМІЧНІ ДОБРИВА

БІОДОБРИВА

Визначення: «Будь-який з великої групи натуральних і синтетичних матеріалів, включаючи азотні, фосфорні й калійні сполуки, що розкидаються або вносяться в грунт для збільшення його здатності підтримувати ріст рослин»    

Визначення: «Деякі мікроорганізми, такі як бактерії, гриби або водорості, що здатні фіксувати атмосферний азот, розчиняти нерозчинні грунтові фосфати й мобілізувати калій, роблячи їх доступними для коренів рослин. Матеріали, що містять такі мікроорганізми, називаються біодобривами»

Тільки 30-40 % застосованих азотних добрив доступні рослинам   

Азотфіксуючі біодобрива можуть забезпечити рослині до 50 % необхідного азоту

Тільки 20-25 % застосованих фосфорних добрив доступні рослинам   

Фосфатрозчинні біодобрива здатні збільшити доступність фосфору, звільняючи до 15 % фосфору грунту

Тільки 15-20 % застосованих калійних добрив доступні рослинам   

Каліймобілізуючі біодобрива здатні збільшити доступність калію, звільняючи до 20 % калію грунту