Головнапро насСтаттіНові технології аграріям

СтаттіНові технології аграріям

 

В Україні створено біостимулятори (регулятори росту) з біозахисним ефектом, виробництво яких організовано ДП МНТЦ «Агробіотех» НАН і МОН України спільно з ВАТ «Укрзооветпромпостач» Мінагрополітики і продовольства України. Розкрито механізм фізіологічної дії препаратів на клітинному рівні.

В результаті проведення досліджень було встановлено, що названі регулятори росту рослин ініціюють підвищення енергії проростання і схожості насіння. В процесі вегетації рослин було відмічено, що рівень ураження борошнистою росою і бурою листовою іржею рослин пшениці з використанням цих препаратів не перевищував 10-15%, тоді як у контрольному варіанті рослини були уражені на 25% борошнистою росою і на 35% бурою листовою іржею. Ураження рослин цими хворобами в дослідних варіантах не відбилося негативно на врожайності.

Заражених фузаріозом і септоріозом колосів на досвідчених ділянках теж помічено достовірно менше (2-5%), ніж у контролі (18%). Відмічено значні прибавки врожаю в порівнянні з контролем (18-25%).

Висновок. Встановлено, що препарати Біолан, Радостим, Стимпо, Регоплант мають унікальні комплексні властивості: підвищують урожай рослин і його якість, посилюють імунітет рослин до хвороб і шкідників, розкривають і зберігають потенціал сорту або гібриду. Більше того, зерно, що було вирощене з використанням біостимуляторів, особливо - з біозахисними властивостями, не містить мікотоксинів і залишкових кількостей пестицидів, тобто може вважатися екологічно безпечною продукцією. 

 

Варіант досліду

Урожайність зерна

ц/га

+/- до К, ц/га

% до К

Контроль, без обробки

47,5

-

-

Біолан, 20 мл/т

53,8

+6,3

+13,2

Радостим, 250 мл/т

53,0

+5,5

+11,5

Регоплант, 250 мл/т

55,6

+8,1

+17,0

Протравлювач Ламардор

51,9

+4,4

+9,3