Головнапро насСтаттіВипробування ефективності нових природних регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі

СтаттіВипробування ефективності нових природних регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі

 

Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України. Немішаєве, 2012, тел. (0457)41533

 

Одержані результати: передсадивна обробка бульб та 2-х кратне обприскування рослин картоплі сорту Скарбниця в період вегетації регуляторами росту Біолан, Стимпо і Регоплант забезпечує значне (55-64 %) зменшення щільності заселеності грунту дротяником, істотний приріст урожаю (19-26 %),товарності бульб (2,5-4,1 %) та сприяє покращенню біохімічного складу бульб – спостерігалась тенденція до підвищення вмісту сухих речовин, крохмалю і сирого протеїну.

Одна витрачена гривня на комплексне застосування препаратівна посівах картоплі забезпечує прибуток від 17,3 до 21,5 грн.

 

Випробування ефективності нових природних регуляторів росту рослин при вирощуванні картоплі в Україні у 2012 році

 

Угода

№ 3  від 20 березня 2012 року

Керівник НДР

Ірина Миколаївна Подберезко, завідувач лабораторії захисту рослин Інституту картоплярства НААН

07853 смт Немішаєве, Київської обл., Бородянського р-ну, вул. Чкалова, 22, тел. 066-8147577

Відповідальна організація

Інститут картоплярства Національної Академії Аграрних наук України

07853 смт. Немішаєве, Київської обл., Бородянського р-ну, вул. Чкалова, 22

Тел. (04577) 41-533; факс (04577) 41-542

Дослідження замовлені

Українським науково-технологічним центром,

03057, Україна м. Київ, вул. Металістів 7а

Назва препарату

Біолан

Стимпо

Регоплант

Обробка бульбкратність – один раз

7 мл в 20 л води/т

15 мл в 20 л води/т

50 мл в 20 л води/т

Обробка рослинкратність – два раз

20 мл в 250л/га

15 мл в 250л/га

50 мл в 250л/га

 

Діюча речовина, концентрація

 

 

 

Препаративна форма

розчин

розчин

розчин

Призначення

Вивчення впливу препаратів на рослини, якість бульб та чисельність дротяників в грунті.

 

Справжнім лихом стали багатоїдні ґрунтові шкідники (дротяники, личинки хрущів, капустянки), чисельність яких досягла критичного рівня. Так, зокрема, якщо середня чисельність дротяників у 1990 р. становила 0,5-1 екз. на м2, то у 2009 р. вона зросла до 7-10 екз. на м2 (Вінницька, Рівненська, Київська, Чернівецька, Житомирська), а в Донецькій, Волинській, Дніпропетровській, Львівській областях – місцями їх чисельність сягає 30-50 екз. на м2. На окремих ділянках вона досягає 100-120 особин на м2 .

.За загально відомою інформацією 5 особин дротяників на 1 м2 пошкоджують біля 80 % бульб нового врожаю картоплі, що і стало визначальним для визначення рівня порогу економічної шкодочинності вказаного організму в агроценозах картоплі в 5 екз/м2. Вперше такий показник був запропонований американськими ентомологами Сміт Р., Ван Р., Ден Бош, Стерн В., Хоган К. (за Знам’янським О.П., 2009), він сигналізує про необхідність проведення хімічної обробки.

Попередник – люпино-вівсяний сидеральний пар + після заробки в грунт зеленої маси озиме жито на сидерат. Весною 2012 року після дворазового дискування житнього поля важкою дисковою бороню проведена оранка плугом з передплужниками і бороною в агрегаті з трактором МТЗ-82 на глибину 20-22 см. Перед садінням по веснооранці внесено мінеральні добрива N60P60K90 врозкид (нітроамофоска + калімагнезія). Садіння картоплі проводили шляхом розкладання бульб у попередньо нарізані борозни по схемі 70×25 см (57,2 тис./га) з послідуючим загортанням бульб підгортачами з утворенням гребенів.

Обліки ґрунтових шкідників проводили перед висаджуванням бульб, після появи повних сходів та після збирання врожаю. Для цього на кожній ділянці копали 4 облікові ями розміром 50х50, глибиною 20-25 см (0,25). Ґрунт з кожної ями перебирали руками і підраховували виявлених в ньому шкідників.

Схема досліду:

Варіант

Назва варіанту

Норма застосування

Обробка бульб

Обробка рослин

1

Контроль

Без обробки

-

-

2

Круізер, т.к.с. -   еталон

0,3 кг в 25 л води/т

1

-

3

Біолан            - еталон

7 мл в 20 л води/т,

  20 мл в 250л/га

1

2

4

Стимпо

15 мл в 20 л води/т,

15 мл в 250л/га

1

2

5

Регоплант

50 мл в 20 л води/т,

50 мл в 250л/га

1

2

 

Збирання врожаю картоплі провели 7-8 вересня за допомогою картоплекопача КТН-2 з ручним підбиранням і зважуванням бульб з кожної облікової ділянки. Облік врожаю виконано методом суцільного зважування. Математичний аналіз урожаю проведено дисперсійним методом за Б. А. Доспєховим.

Перед збиранням врожаю з кожної ділянки викопували по 10 кущів для визначення структури та відбирали зразки бульб для проведення аналізу з визначення вмісту сухих речовин, крохмалю та сирого протеїну. 

 

      Результати досліджень 

Всі випробовувані препарати Біолан, Стимпо і Регоплант, проявили ефективність дії щодо зменшення щільності дротяника в грунті на рівні 55-64 %, в порівнянні з контролем. Крім цього рівень пошкодженності бульб урожаю 2012 року, склав 51-59 %, хоча за щільності 5 і більше особин на м2 він мав складати біля 80 %. Очевидно регулятори росту вплинули і на фізіологічний стан шкідника. Це питання потребує додаткових досліджень.

 

            Економічна ефективність застосування препаратів на посівах картоплі сорту Скарбниця, 2012 р. 

 

Варіанта

Приріст товарного врожаю

Вартість додаткового товарного врожаю, грн.

Додаткові витрати, грн./га

Умовно чистий прибуток, грн./га

т/га

%

на збиран. і перевезення

вартість препаратів

Контроль

-

-

-

-

-

Круізер, т.к.с. - еталон

6,4

38,3

6400

64,00

2800

3550

Біолан - еталон

6,6

39,5

6600

66,00

37

6324

Стимпо

7,2

43,1

7200

72,00

40

6828

Регоплант

8,6

51,5

8600

86,00

90

8314

 Висновки 

1.                  Встановлено, що обробка садивних бульб регуляторам росту рослин Біолан, Стимпо і Регоплант, та обприскування рослин картоплі в процесі вегетації препаратом сприяли росту рослин, збільшенню їх асиміляційної поверхні, та збільшенню частки товарних бульб сорту Скарбниця.

2.                  Застосування регуляторів росту рослин Біолан, Стимпо і Регоплант при вирощуванні картоплі сприяло покращенню біохімічного складу бульб – спостерігалась тенденція до підвищення вмісту сухих речовин, крохмалю і сирого протеїну.

3.                  Передсадивна обробка бульб та 2-х кратне обприскування рослин в період вегетації регуляторами росту Біолан, Стимпо і Регоплант забезпечує значне (55-64 %) зменшення щільності заселеності грунту дротяником, зростання урожайності  (19-26 %),товарності бульб (2,5-4,1 %).

4.                  Регулятори росту рослинБіолан, Стимпо і Регоплантне призводять до токсикації рослин, не мають негативного впливу на біохімічний склад бульб.