СтаттіЗернові колосові

 

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА, ЯРА, ЯЧМІНЬ, ЖИТО, ТРИТІКАЛЕ 

 

Комплексна обробка насіння і обприскування посівів сприяють: 

- розвитку потужної кореневої системи;

- підвищенню зимостійкості озимих культур за рахунок накопичення цукрів і поглиблення вузла кущіння; 

- розвитку в зоні кореневої системи необхідних рослинам еколого-трофічних груп мікроорганізмів, у тому числі фосфатмобілізуючих і азотфіксуючих бактерій; 

- розвитку популяцій мікроорганізмів, здатних до продукування антибіотичних речовин; 

- підвищенню вмісту фотосинтетичних хлорофілів; 

- біосинтезу стресових білків теплового шоку; 

- зниженню норми висіву насіння на гектар; 

- зменшенню захворюваності рослин; 

- зменшенню вилягання рослин завдяки зміцненню стінки стебла; 

- зменшенню мутагенної дії гербіцидів і радіонуклідів; 

- підвищенню якості продукції; 

- підвищенню врожайності на 12-20%. 

 

Варіант 1. 

Передпосівна обробка насіння. Обробку насіння зернових колосових регуляторами росту об'єднують з протравленням. Оптимальна доза регуляторів росту Біолан, Біосил, Агростимулін становить 20-25 мл на тонну насіння, регулятора Радостим - 250 мл/т. 

Посіви зернових колосових культур обприскують водним розчином препарату у фазі кінець кущіння (фаза 30) і повторно – у фазі виходу в трубку (фаза 37 за щкалою Задокса). Оптимальна доза Біолана - 15 мл на гектар, а на підвищених агрофонах - 20 мл на гектар. Обприскування посівів водними розчинами регуляторів росту об'єднують з внесенням пестицидів для боротьби з шкідниками, хворобами і з підживленням рослин рідкими комплексними добривами в спільних бакових розчинах. Позитивні результати регулятори росту забезпечують також при внесенні разом з гербіцидами. 

зернові колосові 

 

Варіант 2. 

Обробка регулятором росту Стимпо. Передпосівна обробка насіння спільно з протруювачем, 25 мл препарату в 10 л. робочого розчину на 1 т насіння. 

Обприскування посівів у фазі кінець кущіння - початок виходу в трубку або одночасно з внесенням пестицидів проти хвороб, шкідників і бур'янів, 15 мл препарату в 250-300 л. робочого розчину на 1 га посівів. 

Варіант 3. 

Обробка регулятором росту Регоплант. Передпосівна обробка насіння спільно з протруювачем і плівкоутворювачем, 250 мл препарату в 15 л робочого розчину на 1 т насіння.

Обприскування посівів у фазі кінець кущіння - початок виходу в трубку. Доза - 50 мл в 250-300 л робочого розчину на 1 га посівів. 

Обробка регулятором росту Регоплант. Детальніше

За даними Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту АПВ УААН, а також Хмельницької державної дослідної станції, вміст білку в зерні пшениці під впливом Біолану збільшується на 0,9-1,8%. У Чернігівському інституті АПВ показано, що разом з підвищенням вмісту білку зростає вміст клейковини в зерні пшениці на 3-4%. Висока ефективність нових регуляторів росту підтверджується також результатами науково-виробничої перевірки. У дослідному господарстві «Тучинське» Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції, Агрофірмі ім. Горького Новомосковського району Дніпропетровської області і у ряді інших господарств прибавки врожаїв зерна пшениці становили 4,9-6,2 ц/га. Під впливом регуляторів росту знижується вироблення фузаріозних мікотоксинів, зменшується ураження рослин бурою іржею і кореневими гнилями. 

Вплив обробки насіння регулятором росту Біосил і обприскування регулятором росту Біолан спільно з гербіцидом на урожай зерна озимої пшениці (сорт Подолянка, дослідне поле Уманського аграрного університету, 2006 р.) 

 

Варіант досліду

Урожайність

ц/га

Прибавка врожаю насіння

ц/га

% до контролю

Контроль (обробка насіння і обприскування посівів водою)

41,5

-

-

Обробка насіння Біосил, 20 мл/т

49,2

+7,7

+18,6

Обприскування Біолан, 10 мл/га

46,2

+4,7

+11,3

Обробка насіння Біосил, 20 мл/т + обприскування Гродил Максі, 90 мл/га

55,1

+14,4

+34,6

Обробка насіння Біосил, 20 мл/т + обприскування Гродил Максі, 90 мл/га + обприскування Біолан, 10 мл/га

60,1

+18,6

+44,8

 

Вплив РРР і мікроелементів на розвиток, накопичення біомаси і продуктивність озимої пшениці. Сорти КУМА. Російська Федерація, м. Краснодар, Кубанський аграрний університет, 2005-2008 р., Моїсеєва Т.В. 

Варіант

Довжина коренів

Висота надземної частини

Енергія проростання, %

Схожість, %

см

% до К.

см

% до К.

Контроль

7,0

-

7,5

-

70

91

Біолан

9,3

+33,0

10,4

+38,0

85

95

Гумат калію

8,0

+14,0

7,9

+5,0

74

92

Тенсококтейль

8,2

+17,0

8,5

+13,0

76

94

  

Варіант

Урожайність

Прибавка врожаю

Вміст клейковини, %

ц/га

% до К.

Контроль

50,2

-

-

20,1

Біолан

56,4

6,2

+12,0

23,3

Гумат калію

52,0

1,8

+3,6

21,5

Тенсококтейль

52,8

2,6

+5,2

22,8

  

"Розробка елементів енергозберігаючих технологій виробництва високоякісного насіння озимої пшениці і ярого ячменю"