ГоловнаПольові дослідженняДослідження Стимпо і Регоплант при вирощуванні озимого ріпаку, соняшнику, кукурудзи, пелюшки та їх адаптивних властивостей за дії іонів важких металів – свинцю, міді, заліза

СтаттіЗВІТ

Про науково-дослідну роботу згідно договору «Вивчення ефективності використання природних полікомпонентних біорегуляторів росту рослин з біозахисним ефектом Стимпо і Регоплант при вирощуванні озимого ріпаку, соняшнику, кукурудзи, пелюшки та їх адаптивних властивостей за дії іонів важких металів – свинцю, міді, заліза»

 

Замовник: ДП «МНТЦ «Агробіотех» НАН і МОН України

Виконавець: кафедра фізіології та екології рослин Львівського національного університету ім. І. Франка, 79000 м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 255-41-00, Еm: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

-   Визначення впливу різних концентрацій РРР на ростові показники рослин і вибір оптимальних концентрацій.

-  Дослідження впливу різних концентрацій регуляторів росту Стимпо і Регоплант, Трептолем, Гумат К, Лігногумат на морфометричні показники проростків соняшника, кукурудзи, пелюшки і ріпаку озимого при одночасній дії різних концентрацій іонів тяжких металів.


Дослідження на ріпаку:


rape01Дослідження на кукурудзі:


Corn01


Висновки:

Вміст зелених пігментів фотосинтезу у листках рослин, насіння яких оброблене регуляторами росту, окрім гумату Калію, значно перевищував контроль. Максимальний вміст Хл а, Хл в та їх сумарна кількість у фотосинтезуючих органах відмічені у варіантах (кукурудза, ріпак) із використанням Стимпо та Реглопланту.

Сума хлорофілів у листках пелюшки, насіння якої замочували у регуляторах росту, суттєво не відрізнялася від контрольного варіанту.

Найбільші показники вмісту білку отримали у дослідах із вирощуванням ріпаку, зокрема із попередньою обробкою насіння Стимпо та Трептолемом та дещо менші – Гуматом К. Регулятори росту найменше активували біосинтез білку у пелюшці, та краще у ріпаку та кукурудзи.

Встановлено, що найбільша кількість асимілятів накопичувалась у листках ріпаку за попередньої обробки насіння Стимпо, дещо менше – Трептолемом, Гуматом К та Лігногуматом. У листках кукурудзи стимуляція синтезу вуглеводів відбувалась за дії Стимпо, Регопланту, Трептолему та дещо менше – Лігногумату. Регулятори росту рослин практично не індукували біосинтез розчинних цукрів у пелюшці.

Збільшення вмісту Кремнію та Калію  за дії регуляторів росту свідчить про підвищення стійкості рослин до вилягання та інтенсифікації метаболізму рослин. Зниження вмісту Фосфору, Сірки, Кальцію і Магнію вказує на інтенсивну реутилізацію цих елементів, тобто відтік їх у репродуктивні органи, а саме  у зерно.

В основному за впливу регуляторів росту Стимпо і Регоплант спостерігали збільшення макроелементів (Фосфору, Кремнію, Калію та Кальцію). Збільшувалась також і кількість мікроелементів: Мангану та Заліза, які приймають безпосередню участь у процесі фотосинтезу.

Відмічено відсутність накопичення Свинцю у зерні за дії Стимпо і Регопланту, що є позитивною екологічною ознакою.

Збільшення вмісту кремнію за дії регуляторів росту свідчить про посилення стійкості рослин до вилягання, тоді як  зниження вмісту інших макроелементів – калію, фосфору,  кальцію і магнію говорить про  інтенсифікацію метаболізму рослин, інтенсивну реутилізацію цих елементів, тобто відтік їх у репродуктивні органи, а саме  у зерно.

Встановлено, що регулятори росту рослин загалом сприяли зменшенню поглинання проростками важких металів, порівняно із контролем, що є досить інформативним показником при використанні більше ріпаку та менше соняшнику  на забруднених важкими металами територіях.

 

Таким чином, використання Стимпо і Регопланту доцільно запропонувати як регулятори росту, що підвищують стійкість рослини до дії важких металів на техногенно-забруднених ґрунтах, зокрема на породних відвалах вугільних шахт України та інших країн.

UKR