СтаттіМорква

Морква є однією з поширених традиційних культур. Однак в останні роки виробництво моркви в Україні зменшилось через низьку її товарну врожайність. Проблема підвищення продуктивності та якості продукції вирішується не лише селекційно-генетичними методами, внесенням добрив та пестицидів, а й застосуванням регуляторів росту рослин.

Передпосівна обробка регуляторами росту рослин на 10-13 % підвищує енергію проростання і польову схожість насіння, прискорює появу дружних сходів, стимулює ріст і розвиток рослин, збільшує площу листової поверхні, що сприяє формуванню більшого коренеплоду. Стимулятори росту прискорюють дозрівання, збільшують вихід стандартних коренеплодів, підвищують урожай на 19-27%.

Технологія вирощування моркви із застосуванням регуляторів росту рослин.

Передпосівна обробка насіння

Замочування у розчині Івіну 1 блістер 10 мл протягом 18-20 годин.

Регоплант 0,25 мл на 100 мл води, замочування проводити впродовж 6-8 годин.

Обприскування посівів

Обприскування рослин проводять у фазу 2-4 пар справжніх листків Регоплантом з розрахунку 50 мл/га або Стимпо 20 мл/га. Повторну обробку проводять у фазу змикання листків у міжрядді.

Вплив біостимуляторів Регоплант і Стимпо на врожайність і якість моркви

Регоплант:

Варіант Сорт

Врожайність т/га

Приріст

Суха речовина, %

N-NO3, мг/кг сирої маси

Вміст цукру, %

т/га

%

контр.

дослід

контр.

дослід

т/га

%

Морква(Шантане)

25,3

5,3

26,5

12,2

14,7

-

-

4,8

6,1

           Стимпо:

Варіант Сорт

Врожайність т/га

Приріст

Суха речовина, %

N-NO3, мг/кг сирої маси

Вміст цукру,%

т/га

%

контр.

дослід

контр.

дослід

т/га

%

Морква (Шантане)

23,5

3,5

17,5

12,2

14,2

-

-

4,82

6,27

 

UKR