Головнапро нас

Статтіпро нас

 

Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» створено в 2000 р. спільним рішенням Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України на базі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) НАН України.

Сьогодні МНТЦ «Агробіотех» займає одну з чільних позицій в Україні в галузі створення, виробництва і впровадження в аграрний комплекс і лісове господарство високих технологій з використанням регуляторів росту рослин (біостимуляторів).

Створені технології з успіхом застосовуються в  Німеччині, Китаї, Узбекистані, В'єтнамі, що свідчить про світовий рівень наших препаратів і технологій.

Нам притаманні:

- Висока якість продукції і послуг, що ми їх надаємо.

- Гнучка цінова політика.

- Індивідуальний підхід до кожного партнера, науковий супровід.

- Широкий асортимент препаратів і видів упаковки

  

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН (БІОСТИМУЛЯТОРІВ) І ТЕХНОЛОГІЙ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

1987 Створення Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України і Відділу регуляції росту і розвитку рослин. Державне завдання Інституту - створення низькомолекулярних біорегуляторів для медицини і сільського господарства.

1989 Затвердження державної програми СРСР на 1989-2000 р. "Створення високоефективних екологічно безпечних регуляторів росту рослин і розробка науково-обгрунтованих технологій їх застосування для підвищення врожайності, стійкості і зберігання продукції сільськогосподарських культур" (Проект 0.12.03.004 Держкомітету СРСР по науці і техніці і ВАСХНИЛ).

1993 Договір між Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України і Українським ДНІПТІ "Агроресурси" Мінсільгосппроду України на 1993-2000 р. "Створення, вивчення і впровадження в с.г. виробництво нових біостимуляторів росту рослин".

1994 Реєстрація регуляторів росту рослин Івін і Потейтін.

1995 Реєстрація регулятора росту рослин Емістим С.

 Наказ Мінсільгосппроду, Держхарчопрому і УААН від 22.09.1995 № 251/126/61 "Про впровадження біостимуляторів росту для передпосівної обробки насіння".

 Наказ Мінсільгосппроду і УААН від 22.11.1995 № 319/149 " Про організацію науково-виробничої перевірки і впровадження нових біостимуляторів росту рослин на посівах сільськогосподарських культур".

1996 Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 № 216" Про державну підтримку міжнародної співпраці в галузі високих і критичних технологій".

1997 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.1997 р. № 267" Про державну підтримку міжнародної співпраці в галузі високих і критичних технологій" і відповідний договір з ІБОНХ НАНУ №2М/1393-97 про виконання державного проекту "Технології виробництва екологічно безпечних регуляторів росту рослин".

Наказ МінАПК від 02.06.97 №174 "Про проведення науково-виробничого семінару "Стан і перспективи вивчення і впровадження біостимуляторів в аграрному комплексі України".

Реєстрація регуляторів росту рослин Агростимулін, Бетастимулін, Зеастимулін.

1998 Видання збірки робіт "Регулятори росту рослин у землеробстві" - Київ - 98, Друкарня фірми "Ece", 143 с.

1999 Реєстрація регуляторів росту Емістим С, Агростимулін, Бетастимулін, Івін, Потейтін, Люцис у Республіці Білорусь.

Наказ МінАПК і УААН від 18.10.1999 р. №330/113 "Про впровадження нових регуляторів росту рослин".

Видання монографії С.П. Пономаренко "Регулятори росту рослин на основі N-оксидів похідних піридину (фізико-хімічні властивості і біологічна активність)" - Київ, вид-во "Техніка", 1999, 270 с.

2000 Наказ НАН України і Міністерства освіти і науки України від 18.04.2000 р. №73/90 "Про створення Міжвідомчого науково-технологічного центру "АГРОБІОТЕХ" з метою посилення державного регулювання в галузі створення високих і критичних технологій виробництва екологічно чистих регуляторів росту рослин, прискорення їхнього впровадження в агропромисловий комплекс України.

2001 Постанова Президії НАН України від 05.12.2001 р. №296 "Про стан і перспективи розвитку наукових досліджень, спрямованих на створення вітчизняних регуляторів росту рослин".

2002 Наказ Мінагрополітики і Мінпромполітики України від 29.03.02 № 98/142 "Про агрохімічне забезпечення весняних польових робіт", яким визначено обсяги застосування регуляторів росту рослин на 500 тис. га.

2002 Постачання перших партій біостимуляторів за контрактом в Німеччину і отримання результатів проведених випробувань на озимій пшениці, кукурудзі, орхідеях.

Проведення державних випробувань біостимуляторів в 5 провінціях Китаю, підписання договору про науково-технічну співпрацю.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №455-р "Про стимулювання виробництва вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин".

Реєстрація в Україні регуляторів росту рослин Люцис, Трептолем, Чаркор.

2002-2003 Підписання договорів про науково-технічну співпрацю з обласними станціями захисту рослин по впровадженню регуляторів росту рослин.

2004 Затвердження галузевої програми Мінпромполітики на 2004-2009 рр. "Програма розвитку вітчизняного виробництва засобів захисту рослин та регуляторів росту рослин на 2004-2009 рр".

2004-2005 Державні випробування нових регуляторів росту рослин Агроемістим-екстра (Біолан), Біоагростим-екстра (Біосил), Агробетастим-екстра (Біомакс)

2005 Реєстрація регулятора росту рослин Агроемістим-екстра (Біолан), представлення на реєстрацію регуляторів росту рослин Біоагростим-екстра (Біосил), Агробетастим-екстра (Біомакс), Радостим

Державні випробування регуляторів росту рослин Агрозеастим-екстра, Альфа, Протон, Радостим

2006 Реєстрація регуляторів росту рослин Біоагростим-екстра (Біосил), Агробетастим-екстра (Біомакс), Радостим.

Отримано тимчасове посвідчення на регулятор росту рослин Емістим С Міністерства сільського господарства КНР.

Видання монографії китайською мовою (проф. Ху Вень Ксю)

2008 Зареєстровано регулятор росту рослин Радостим.

2008–2010 Створення регуляторів росту рослин з біозахисним ефектом і державні випробування на основних сільськогосподарських культурах. Торгівельні назви препаратів – Стимпо® і Регоплант®.

2010 Видання монографії «Біорегуляція мікробно-рослинних систем» під ред. Г.А. Іутинської та С.П. Пономаренка.

2011 Видання монографії англійською мовою "New Plant Growth Regulators".

UKR