СтаттіСоняшник

Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні соняшнику.

Вагомим резервом збільшення врожайності насіння соняшнику є застосування регуляторів росту рослин, які дозволяють не лише збільшити врожай, підвищити вміст олії в насінні, але й зменшити ураженість рослин гнилями та іншими хворобами.

Допосівна обробка насіння:
Передпосівна обробка насіння стимуляторами росту рослин проводиться на насінних заводах або в господарствах. Оптимальні дози для обробки насіння: Радостим - 250 мл, Трептолем - 20-25 мл на тонну насіння. Препарати вносять одночасно з пестицидами для протруювання і плівкоутворення. Стимулятори росту також сприяють підвищенню вмісту олії в насінні на 0,3-0,5% і, як результат, загальному збільшенню виходу олії на 0,7-1,3 ц/га (13,6-24,5%).

Обприскування посівів:
Обприскування посівів проводять у фазі 4-6 справжніх листків. Повторно - у фазу 8 пар листків. Третя обробка - у фазу зірочкию Норма внесення - 50 мл/га Регопланту. Обприскування посівів біорегуляторами росту доцільно об'єднувати з гербіцидами, засобами захисту рослин, рідкими добривами та прилипачем.

Sunflower21

Біостимулятори сприяють збільшенню кореневої системи, листової поверхні, більш повній реалізації генетичного потенціалу гібриду чи сорту. Це підвищує стійкість рослин до пошкодження сірою та білою гнилями, пригнічує розвиток грунтових шкідників, знімає температурні стреси і, як наслідок, збільшує врожай на 13-24%, а також вміст олії в насінні.

Вплив обробки насіння і обприскування посівів регуляторами росту на продуктивність соняшнику
Регулятори росту рослин Врожайність,    ц/га Прибавка врожаю насіння Вміст олії в насінні, % Вихід олії, ц/га
       ц/га                % до контролю
Контроль - без обробки 12,3 - - 47,6 5,27
Радостим, 250 мл/т + Трептолем, 20 мл/га 15,45 3,15 25,6 48,1 6,60
Трептолем, 25 мл/т + Трептолем, 20 мл/га 14,5 2,2 17,1 47,9 6,16
Радостим, 250 мл/т + Біолан, 20 мл/га 15,15 2,85 23,2 48,0 6,45
Трептолем, 25 мл/т + Біолан 20 мл/га 14,00 2,00 16,3 48,1 5,96
 

 

 

 


Під впливом регуляторів росту відзначається істотне зменшення ураження посівів основними хворобами. За даними Черкаської сільськогосподарської дослідної станції, препарати сприяли зниженню ураження гнилями в 4-11 разів.

Урожайність соняшника (ц/га) за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і РРР Радостим. Уманський університет садівництва, 2017 р. автор - Підан Л.Ф.
Варіант Роки досліджень Середнє за 3 роки
2012 2013 2014
Контроль (без обробки) 14.4 19.0 19.7 17.7
Фюзілад Форте 150, 0,75 л/га 22.1 27.0 29.0 26.0
Фюзілад Форте 150, 0,75 л/га + Радостим, 50 мл/га 24.1 30.3 31.0 28.4
Радостим 250 мл/т +Фюзілад Форте 150, 0,75 л/га + Радостим, 50 мл/га 27.7 32.8 33.0 31.1


UKR