СтаттіЦукровий буряк

Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні цукрових буряків

Посівна площа під цукровим буряком в останні роки не перевищує 1,0 млн. га. Фактична врожайність коренеплодів у 2,5 рази нижче, ніж у провідних господарствах і розвинених країнах. Значна частина вирощуваної сировини має низьку цукристість, що призводить до зменшення виробництва цукру.
Фундаментальними і прикладними дослідженнями показано, що поряд з основними технологічними прийомами, важливим резервом підвищення врожайності і цукристості коренеплодів цукрових буряків є застосування регуляторів росту рослин, які сприяють посиленню функціонування ферментних систем, відповідальних за накопичення цукрів у коренеплодах.

Допосівна обробка насіння. Доцільно за можливістю робити обробку насіння біорегуляторами разом із засобами захисту на насінних заводах. На жаль, така можливість рідко буває реальною, тому використовують готове дражоване чи інкрустоване насіння і забезпечують внесення біорегуляторів при обприскуванні рослин спільно із засобами захисту. Оптимальні дози регуляторів росту становлять: Радостим або Регоплант - 250 мл на тонну.  

Обприскування посівів: Обробку посівів проводять регуляторами росту тричі: у фазу 2-3-х справжніх листків, спільно з гербіцидами, використовуючи 50 мл Регопланту, повторно - у фазу 6-8 справжніх листків, також спільно з гербіцидами, і третя обробка - у фазу змикання листків у рядку. Цей агроприйом дозволяє зменшити фітотксичну дію гербіцидів і посилити ростові процеси цукрового буряку.

Ефективність. Біорегулятори росту сприяють підвищенню врожаю на 5-7 т/га і цукристості - на 0,4-1,2%. Вони забезпечують поліпшення якості сировини, підвищення стійкості до стресів і хвороб у період зберігання сировини. Препарати дозволяють підвищити стійкість рослин до хвороб і нематоди Heteradera schschtii та більш повно реалізувати генетичний потенціал сорту чи гібриду.

Обробка насіння та обприскування рослин цукрового буряку Регоплантом на інфікованому фоні з нематодою Heterodera schachtii. Уладово-Люлинецька станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (під керівництвом д.с.г.н. Саблука В.Т.)

Показник Контроль Регоплант 250 мл/т Ефективність
Урожай 33,6 т/га 40,0 т/га 119%
Цукристість 14,2% 15,6% 110%
Цукор 4,8 т/га 6,2 т/га 129%
Нематоди, яєць і личинок на 100 см3 грунту* 4375** 1131 74% знищено
* Поріг шкодочинності - 200 яєць і лічинок на 100 см3 грунту.

** Поріг шкодочинності в Контролі перевершено в 23 рази.

Sugarbeat21

UKR