ГоловнаПольові дослідженняВизначення ефективності дії регуляторів росту рослин проти бурякової нематоди

СтаттіНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР і ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

ЗВІТ

про виконані роботи із визначення ефективності дії регуляторів росту рослин проти бурякової нематоди у 2011 році.

Результати польових досліджень з визначення ефективності дії регуляторів росту рослин проти бурякової нематоди.

  

У 2011 році в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції (Вінницька обл.) Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України на природньому інвазійному фоні був закладений дослід з визначення ефективності дії регуляторів росту рослин проти бурякової нематоди.

1. Реєстрант: ДП МНТЦ "Агробіотех" НАН та МОН України

2. Торгова назва препаратів: Радостим, Регоплант, Стимпо.

3. Препаративна форма: концентрат емульсії

4. Призначення: передпосівна обробка насіння та обприскування посівів цукрових буряків у фазі 6-8 листків протии бурякової нематоди.

5. Період проведення досліджень: квітень-листопад 2011 р.

6. Місце проведення досліджень: Вінницька область, Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція ІБКіЦБ.

7. Грунтово-кліматична зона: Лісостеп України, Вінницька область – умови достатнього зволоження.

8. Цільові об’єкти: рослини цукрового буряка, бурякова цистоутворююча нематода Heterodera schachtii Schmidt.

9. Культура – цукрові буряки.

10. Гібрид: Веста

11. Норма висіву насіння: 130 тис. насінин на 1 га.

12. Дата сівби: 01.05.2011 р.

13. Дата появи сходів: 09.05.2011 р.

14. Вид досліду: лабораторно-польовий

15. Агротехніка дослідних ділянок:

   15.1 Грунт – чорноземи глибокі малогумусні вилугувані, за механічним складом – крупно-пилуваті середні суглинки, гумус 4,8%, рН – 7,3.

   15.2 Обробіток грунту: зяблева оранка на глибину 30-32 см, вирівнювання грунту, закриття вологи, передпосівна культивація.

   15.3 Добрива – гною 40 т/га, N – 110 кг/га, Р – 100 кг/га, К – 100 кг/га.

   15.4 Заходи по догляду за дослідними ділянками, у т.ч. обробки пестицидами: міжрядне рихлення, обприскування проти комплексу хвороб листя фунгіцидом Альто супер 400 SC – 0,5 л/га.

16. Метеорологічні данні: у день проведення сівби:

-       Температура повітря: 11-13°С.

-       Відносна вологість повітря: 75-80%.

-       Швидкість вітру: 5-6 м/с.

Екстремальні метеоумови: суха та жарка погода у серпні-вересні.

17. Розмір ділянок та розміщення: 13,5 м2, рендомізоване.

18. Кількість повторень: 3

19. Схема досліду:

1. Контроль – насіння оброблено водою

2. Радостим – насіння оброблено регулятором росту, норма 250 мл/т

3. Регоплант – 250 мл/т

4. Стимпо – 250 мл/т

20. Методика проведення досліджень:

Для визначення чисельності бурякової нематоди відбирались і аналізувались зразки грунту перед сівбою цукрових буряків (травень) та після розвитку першого покоління нематоди (липень) згідно ДСТУ 6057:2008 «Буряки цукрові. Методи визначення шкідливості бурякової нематоди».

У фазі 6-8 листків цукрових буряків проведено обприскування рослин (варіанти 2,3,4 регулятором роста Стимпо (50 мл/250 л води на 1 га)

Ефективність дії регуляторів росту рослин проти бурякової нематоди в прикореневому грунті визначалася у відсотках за різницею між допосівною чисельністю бурякової нематоди у грунті та щільністю її популяції після розвитку першого покоління.

Енергію проростання та лабораторну схожість насіння цукрових буряків визначали в лабораторних умовах згідно ДСТУ 2292-93 «Насіння цукрових буряків. Методи визначення схожості, одноростковості та доброякісності»

Облік врожаю цукрових буряків проводили шляхом зважування всіх коренеплодів з кожної ділянки і перераховували на гектар посіву.

Цукристість коренеплодів визначали на поточній лінії «Венема» методом холодної дигестії в умовах дослідної станції.

21. Результати досліджень:

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що застосування регуляторів росту рослин позитивно впливає на енергію проростання та лабораторну схожість насіння цукрових буряків. Так, за обробки насіння препаратом Стимпо енергія проростання підвищилась на 2,0% (90,8% проти 88,8% на контролі), а лабораторна схожість на 4,7% (95,5% проти 90,8%). Використання для обробки насіння цукрових буряків регуляторів росту Регоплант та Радостим сприяли збільшенню енергії проростання та лабораторної схожості відповідно на 1,0-1,7% та 1,5-2,2% порівняно із контрольним варіантом (табл 1).

Таблиця 1

Вплив регуляторів росту рослин за обробки насіння цукрових буряків на енергію проростання та лабораторну схожість

 

Варіанти

Норма витрати препарату, мл/т

Енергія проростання

Лабораторна схожість

%

+ до контролю, %

%

+ до контролю, %

1

Контроль

-

88,8

-

90,8

-

2

Радостим

250

90,5

1,7

93,0

2,2

3

Регоплант

250

89,8

1,0

92,3

1,5

4

Стимпо

250

90,8

2,0

95,5

4,7

 

За результатами лабораторного аналізу відібраних зразків грунту на дослідних ділянках встановлено, що допосівна чисельність бурякової нематоди становила у середньому 3123 я+л/100 см3 грунту, тобто майже у 16 разів перевищувала економічний поріг шкідливості нематоди (200 я+л/100 см3 грунту (табл. 2)

Таблиця 2

Вплив регуляторів росту рослин на чисельність бурякової нематоди в грунті (УЛДСС, 2011 р.)

Варіанти досліду

Норма витрати препарату, мл/т

Чисельність бурякової нематоди, я+л/100 см3 грунту

Зменшення щільності популяції нематоди, разів

до сівби

після І генерації

1

Контроль

-

2103

7277

-

2

Радостим

250

2688

1885

1,4

3

Регоплант

250

3740

2263

1,7

4

Стимпо

250

3959

3252

1,2

Результати досліджень показали, що ефективність дії регуляторів росту рослин за обробки ними насіння цукрових буряків та обприскування в період вегетації проти бурякової нематоди неоднакова і коливається у межах від 17,9 до 39,%. Так, при застосуванні регулятора росту Регоплант чисельність нематоди у грунті знизилась з 3740 до 2263 я+л/100 см3 грунту або на 39,5. Передпосівна обробка насіння цукрових буряків препаратами Стимпо і Радостим дозволила зменшити щільність популяції паразита в 1,2-1,4 разів або на 17,9% та 29,9% відповідно.

Дослідами також встановлено, що передпосівна обробка насіння цукрових буряків регуляторами росту рослин та застосування їх в період вегетації культури не тільки зменшили шкідливість бурякової нематоди у груні, а і позитивно вплинули на іх продуктивність. Так, на всіх варіантах досліду із застосуванням регуляторів росту врожайність коренеплодів цукрових буряків перевищила контрольний варіант на 9,2-14,8 т/га або на 27,1-43,7%, а збір цукру – на 1,5-2,4 т/га (табл. 3)

Таблиця 3

Вплив регуляторі росту рослин на продуктивність цукрових буряків

Варіанти досліду

Норма витрати препарату, мл/т

Продуктивність культури

врожайність

цукристість, %

збір цукру

т/га

збільшення до контролю

т/га

збільшення до контролю

т/га

%

т/га

%

Контроль

-

33,9

-

-

14,9

5,1

-

-

Радостим

250

43,1

9,2

27,1

15,1

6,5

1,5

28,8

Регоплант

250

47,9

14,0

41,3

15,2

7,3

2,2

44,1

Стимпо

250

48,7

14,8

43,7

15,4

7,5

2,4

48,5

Найвищі ці показники отримано на варіанті, де застосовували регулятор росту Стимпо (врожайність коренеплодів цукрових буряків становила 48,7 т/га за цукристості 15,4%, а збір цукру – 7,5 т/га). Використання регуляторів росту рослин Радостим та Регоплант забезпечило прибавку врожаю коренеплодів та збору цукру відповідно на 9,2 і 14,0 т/га та 6,5 і 7,2 тга порівняно із варіантом, де ці препарати не застосовували.

Таким чином, результати досліджень показали, що застосування регуляторів росту рослин за обробки насіння цукрових буряків сприяє підвищенню схожості та енергії проростання насіння, а також зменшую чисельність бурякової нематоди в грунті на 17,9-39,5%, що дозволяє підвищити врожайність коренеплодів цукрових буряків та збір цукру в середньому в 1,4 рази.

Завідувач відділу фітопатології та ентомології

ІБКіЦБ НААН України, доктор с.-г. наук, професор                         В.Т. Саблук

Старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук                       К.А. Калатур

UKR