ГоловнаПольові дослідженняВизначення фізіологічної активності пшениці сорту Краєвид на композиціях з протруйником Максим XL, біостимулятором Регоплант, біологічним прилипачем ЕПАА 10 і українськими гуматами

СтаттіВизначення фізіологічної активності пшениці сорту Краєвид на композиціях з протруйником Максим XL, біостимулятором Регоплант, біологічним прилипачем ЕПАА 10 і українськими гуматами

 

Дата проведення дослідів: 17.08.2023 - 04.09.2023


Мета проведення дослідів:

- визначити схожість та енергію проростання насіння озимої пшениці за різних варіантів обробки насіння;

- визначити енергію проростання за різних умов зволоження субстрату;

- моделювання умов енергії проростання насіння та оцінка основних морфофізіологічних ознак активності росту й розвитку озимої пшениці за різних термінів зволоження субстрату;

а) при посіві у вологий ґрунт (в умовах чорнозему та на піску);

б) при посіві після зберігання протруєного насіння у сухому субстраті протягом 14-20 днів (в умовах чорнозему та на піску).


Перед посівом насіння було оброблене дистильованою водою (контроль) - 10 л/т, а також по одній баковій суміші розчинами (10 л/т) наступних композицій:

- контроль - вода;

- Максим XL 0,05 л/т;

- Максим XL 0,05 л/т + Регоплант 0,25 л/т;

- Максим XL 0,05 л/т + Регоплант 0,25 л/т + Українські гумати 0,2 л/т + ЕППА 10 - 0,2 л/т.


Пророщування проводилося в чашках Петрі (по 20 шт. в кожній) на піску та фільтрувальному папері за різних умов зволоження (по 2 повтороності).


Результати першого (4-та доба) строку обліку наведені в табл. 1

 

Таблиця 1. Інтегральний показник енергії проростання пшенці сорту Краєвид (ДСТУ 2240-93, ГОСТ 12038-84) за різних умов зволоження

 

 

Композиції

Сума зародкових корінців

мм

% до контролю

Вода (контроль)

102,8

100,0

Максим

89,8

87,3

Максим + Регоплант

119,8

116,5

Максим + Регоплант + Гумати + ЕППА 10

91,4

90,6

 

На 4-ту добу найвища енергія проростання визначалося у проростків з насіння, яке було оброблене Максим + Регоплант. Так, довжина корінців становила 119,8 мм, що на 16,5 відсотків більше в порівнянні з контрольним. Всі інші композиції мали нижчу морфофізіологічну оцінку: від 87,3 до 90,6 відсотків для суми зародкових корінців, та від 86,1 до 95,4 відсотків для колеоптиля.

Затримка росту й розвитку зародкових корінців на початковому етапі у четвертому варіанті досліду пояснюється наявністю біоплівки, яка перешкоджає проникненню непродуктивної вологи в ендосперму насінини.

На гістограмі наведені показники розвитку зародкових корінців для 4-х денних проростків за різних умов зволоження: достатнього – 100%, недостатнього – 30% та на піску за умов 100% зволоження.


rys1

Рис.1 Розвиток зародкових корінців за різних умов зволоження субстрату


Результати 9-ої доби строку обліку наведені в табл. 2, рис. 2


photoReg

Рис. 2. Морфофізіологічна оцінка проростків пшениці сорту Краєвид на 9-ту добу обліку


Всі композиції з регулятором росту рослин Регоплант покращили розвиток кореневої системі. Так, на 9-у добу, зародкових корінців було на 55-59 відсотків більше, ніж у контролі. В той же час, в композиції Максим XL зародкові корінці були розвинути на 11 відсотків гірше, ніж у контролі. Вторинні коринці, для усіх композицій, були розвинути, краще, ніж контроль. А найвища морфофізіологічна оцінка за кількість проростків, що мають вторинні корінці, була у композиції Регоплант + Максим, у якої їх було на 28 % більше , ніж у контролі.

Особливої уваги заслуговують результати розвитку зародкових корінців на 9-ту добу досліджень. Так, за умав недостатнього зволоження насіння протруєне Максим XL відставало в розвитку від контролю та значно поступалося композиціям Максим XL + Регоплант та Максим XL + Регоплант + Гумати + ЕПАА 10 (рис. 3).


rys3

Рис. 3. Розвиток зародкових корінців на 9-ту добу досліджень за умов недостатнього зволоження субстрату.Таблиця 2. Морфофізіологічна оцінка проростків пшениці Краєвид на 9-ту добу обліку.

 

 

 

Композиції

%

Зародкові корінці

Кількість проростків з вторинн. корінцями

1

Вода (контроль)

100,0

100,0

2

Максим

89,1

107,1

3

Максим + Регоплант

159,3

128,6

4

Максим + Регоплант + Гумати + ЕППА 10

154,7

103,6

 

 

Висновки досліджень:

1.Схожість насіння становила 78-82%, що є недостатнім показником для посівного матеріалу.

2.Найвищий інтергальний показник та морфофізіологічна оцінка була у композиції Максим XL + Регоплант, яка був краща, як за розвитком зародкових корінців так і кількістю проростків, що мають вторинні корінці.

3.Насіння оброблене композицією препаратів Максим XL + Регоплант + Українські гумати + ЕППА 10 в динаміці з 4-ої на 9-у добу значно покращило розвиток кореневої системи.

4.Результати моделювання пророщення насіння в умовах чорнозему та на піску за різних умов зволоження будуть надані пізніше.

 


UKR