Статьи 

ВИНОГРАД


В последние годы проведены многочисленные исследования и производственные проверки применения биорегулятора растений Регоплант при выращивании 5 сортов винограда в Национальном научном центре виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова УААН.

Для виноградной лозы необходимым условием повышения производительности является регуляция синтеза и метаболизма сахарозы. Как показали исследования, регуляторы роста позволяют повысить урожай на 14-44% с повышением содержания сахара в ягодах на 0,5-2,5%.


Спосіб застосування:

Рослини винограду обприскують водними розчинами Регопланту з розрахунку 100 мл препарату на 1 га у такі фази:

  1. за 7-10 днів до цвітіння;
  2. одразу після цвітіння;
  3. у фазу росту ягід;
  4. на початку дозрівання ягід.

Кущі обприскують з розрахунку 1000 л робочого розчину на 1 га. Обробку виноградників регуляторами росту проводять спільно із застосуванням засобів захисту рослин, з можливістю зменшення доз пестицидів на 25%.

Обробка саджанців

Щепи обробляють розчинами препарату Регоплант:

  1. Шляхом триразового внесення розчину препарату в систему крапельного зрошення під п'яти щеп (перше - 10 червня, друге - 22 липня, третє - 26 серпня);
  2. Триразове обприскування приросту пагонів щеп у ті самі строки, що і обробка п'ят щеп.

 

Вплив Регопланту на збереження бруньок та їх ембріональну плодоносність. ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова, 2014-2015 р.р. (під керівництвом к.с.г.н. Кучер Г.М.)
Варіант Живих бруньок, %
всіх вічок
центральних вічок
заміщаючих вічок
сорт Каберне Совіньйон
Регоплант 50 мл/га (3 апл.) 66,60 30,00 56,70
Контроль 22,50 3,20 19,35
сорт Ароматний
Регоплант 50 мл/га (3 апл.) 96,70 77,40
96,70
Контроль 75,00 57,10 64,20


Ефективність

Обприскування насаджень винограду сприяє підвищенню імунітету рослин, збільшенню листової поверхні куща на 10-12%, підвищенню захисних функцій щодо дії несприятливих факторів, підвищують водоутримуючу здатність тканини листків на 4-9 %, і, як наслідок, зменшує на 50% оїдіум та гнилі.


Результати державних випробувань дозволили отримати підтвердження високої ефективності та екологічної безпеки препаратів, які значною мірою підвищують імунітет рослин у боротьбі з хворобами та шкідниками.

 

Вплив Регопланту на врожай і якість винограду. ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова, 2013-2014 р.р. (під керівництвом к.с.г.н. Кучер Г.М.)
Варіант Середній врожай з куща Цуристість соку
кг прибавка, % г/100 см3 прибавка, %
сорт Мускат жемчужний
Регоплант 50 мл/га (4 апл.) 6,14 46,2 14,2 10,9
сорт Загадка
Регоплант 50 мл/га (4 апл.) 8,80 15,3
19,3 12,2
сорт Каберне Совіньйон
Регоплант 50 мл/га (4 апл.) 5,02 36,0 21,4 5,9
сорт Одеський чорний
Регоплант 50 мл/га (4 апл.) 5,74 11,6 16,8 3,7


Вплив Регопланту на врожайність винограду. ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова, 2013-2014 р.р.


 

Прибавка до контролю, %

Ароматний +19,7%

С. Докучаєвої +31,2%

Одеський чорний + 15,1%

Загадка +12,3%

Каберне с. +25,0% 

"Інновації - ось що відрізняє лідера від наступників" (Стів Джобс)

Витрати біорегулятора Регоплант на 1 га - 400 мл вартістю 500 грн.

Додатковий прибуток з 1 га - 27 тис. грн.

Додатковий прибуток на 100 га - 2,7 млн. грн.

RUS